+90 (216) 8890808            
Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Saygıdeğer Yöneticilerimiz, Öğretmenlerimiz Ve Çalışanlarımız, Uluğbey Okulları’nın Muhteşem Aile Fertleri

mehmet-naci-efe Bu yeni dönemin sizler, öğrencilerimiz, velilerimiz, kıymetli aileleriniz hakkında güzellikler getirmesini temenni ediyorum.

Henüz ilk yılında olmasına rağmen hızlı ve kurumsal bir yapı olarak eğitim camiasında güvenilir bir yer edinen Uluğbey Okulları, bu başarısındaki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Malumunuz, Okulumuz Kurucu yapısında bir değişim gerçekleşmiştir. Bu süreçte sürece önderlik eden, eğitim kurumumuzun finansal, stratejik kurgu ve dizayn tarafında emek veren çok değerli Kurucu arkadaşlarımıza Sizler ve yeni Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Bugün ve sonrasında çok daha güçlü, çok daha profesyonel ve kurumsal, evrensel eğitim ve öğretim sistemine sahip, yabancı dil, matematik ve girişimcilik eğitimine odaklanmış yeni yaklaşım ile “Girişimci Çocuklar” yetiştiren biz vizyonla hareket ediyor olacağız.

Uluğbey Okullarında eğitim, anaokulundan üniversiteye hayat boyu süren bir yolculuk olacak hayali ile başlıyoruz bu yeni döneme. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz, bu eğitim yolculuğunda “kaliteli bir hayata” yaratıcı, çözümleyici, bireysel yetenekleri geliştirici, girişimcilik ruhu ile liderlik kapasitesi üstün bireyler olarak eğitim ve öğretim sürecinde hazırlanacaklar.

Temel bilimler, değerler eğitim programı, ana dil, yabancı dil öğretimi, spor ve sanat çalışmaları, girişimcilik ve liderlik yetiştirme programları ile öğrencilerimizin gelişimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizde ilk defa uygulamaya alacağımı bu özel stratejiyi, Okulumuzun ana misyonu haline getiriyoruz. “Yarınlara Lider ve Girişimci Yetiştiren Eğitim Modeli”

Özgür, fikir ve düşüncelerinde bağımsız düşünebilen, milli ve yerel stratejiye önem veren, kritik düşünce ve tasarımda üstün yeteneklerle donanmış, 2020 ve sonraki 10 yılda gerekli yetkinlik ve donanımlara sahip bireylerin yetişmesinde Girişimcilik ve Liderlik stratejisi Anaokulundan Üniversiteye, eğitim seyrinin tümünde kendini hissettirecek ve Ülkemizin kalkınmasında rol alan bireyler yetiştirme hayali her zaman diri ve güncel olarak kendini yaşatacaktır.

Uluslararası ve Ulusal perspektifte, bu yeni dönemde Müdür arkadaşlarımızla birlikte sınıf ortamları ve müfredatımızı daha da zenginleştirmeye; öğrencilerimizi bilim, sanat, drama, matematik, liderlik ve girişimcilik gibi farklı eğitim stratejileriyle buluşturmaya karar verdik.

Bu yeni dönemde, sadece öğrencilere yönelik bir eğitim modelini değil, aileleri ve sizler de dahil tüm paydaşlara değer katan bir eğitim modelini de yine birlikte inşaa edeceğiz.

“Güçlü bir eğitim her çocuğun hakkıdır.” düşüncesi ile, gerek okulumuzun fiziki imkanlarında ve gerekse stratejik hedeflerimizde radikal değişiklikler planlıyor, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen takvim çerçevesinde tek tek hayata geçiriyoruz.

Yakın vadede, profesyonel iş süreçlerinin oluşturulması, bütçe ve mali disiplinin inşa edilmesi, güçlü İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sisteminin işlerlik kazanması, Okulumuzun kıymetli çalışanlarının özlük haklarının pekiştirilmesi, Okul içi eğitim ve gelişim programlarının hazırlanması ve gerekli fiziki rotasyonların gerçekleştirilmesi faaliyetleri sürdürülürken, orta vadede, güçlü bir eğitim zinciri oluşturmayı, Ülkemizin 81 vilayetinde Uluğbey Markasını temsil oluşturmayı, Eğitim ve Öğretimde Ulusal ve Uluslararası paradigmalar ve kontente uyumluluk ile katkı sağlayacak faaliyetleri hayata geçirmeyi, uzun vadede ise, Uluğbey Okullarının yeni vizyonunda bulunan “Girişimcilik Okulları” konseptinin yüksek öğretimde temsili ve Uluslararasılılaşma hedeflerini Yönetim Kurulu olarak kendimize belirlemiş durumdayız.

Biliyoruz ki, bu hedeflere sizlerle birlikte ulaşabiliriz. Sizlerin de bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerinizi sürdüreceğinizden ve katkılarınızı en yüksek düzeyde ortaya koyacağınızdan şüphemiz bulunmamakta, heyecan ve motivasyonlarınıza olan güçlü inancımızın bize ayrı bir onur verdiğini de belirtmek isteriz.

Uluğbey Okulları, geleceğe lider ve girişimci yetiştirenlerin, eğitimi kutsal sayanların okuludur.

Birlikte başarmak ve mutlu kalmak dileklerimizle.

Doç. Dr. Mehmet Naci EFE
Uluğbey Okulları Yönetim Kurulu Başkanı / Ekol Grup Yönetim Kurulu Başkanı